Nieuwerkerk Bruist!

Nieuwerkerk Bruist!

De Stichting Nieuwerkerk Bruist! is speciaal opgericht om Nieuwerkerk een jaarlijks terugkerend feest te geven. Het 777-jarig van Nieuwerkerk in 2010, was het eerste themafeest. In 2011 is er een combinatie gezocht met PKN, door de 2-jaarlijkse rommelmarkt te integreren in het programma. Dit jaar, 2012, is er gekozen voor een sportieve insteek, onder andere door de wielerronde op te nemen in onze activiteiten.

Organisatie

  • Wim Dorst, voorzitter
  • Marja Spitholt, penningmeester
  • Elly van Lieshout, secretariaat
  • Marinda Bolle, bestuurslid
  • Marleen van ’t Hof, bestuurslid
  • Mark v.d. Velden, bestuurslid
  • Fieke Steenhuis, bestuurslid

Het stichtingsbestuur zorgt voor afstemming en coördinatie van de activiteiten, de gezamenlijke publiciteit / public relations, sponsoring en contacten met de lokale overheid voor vergunningen en dergelijke.

Verder worden alle feestelijke elementen georganiseerd door een grote club van vrijwilligers, bemensd vanuit de beide basisscholen, het zwembad, het plaatselijke koor, het dorpshuis, de ondernemersvereniging en de muziekvereniging. Hiermee zijn veel geledingen uit het dorp bij het feest betrokken. Dit is de sleutel tot succes.

Contact

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Suggesties? Wilt u ook iets doen?

Stichting Nieuwerkerk Bruist!
P/a Dolfijnstraat 33
4306 CX Nieuwerkerk

Kijk voor meer informatie en foto’s op de website van Nieuwerkerk Bruist!


Terug naar boven ↑