Nieuwerkerk

Nieuwerkerk (Zeeuws: Nieuwerkaarke) is een dorp in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland, op het voormalige eiland Duiveland. Het dorp telde 2689 inwoners in november 2010. Nieuwerkerk vormde tot 1961 een zelfstandige gemeente en maakte daarna tot de herindeling in 1997 deel uit van de gemeente Duiveland.

Nieuwerkerk ligt aan de N59 tussen Bruinisse en Zierikzee. Zierikzee ligt op 6 kilometer en Rotterdam ligt op 50 km afstand. Nieuwerkerk is een levendige kern met veel voorzieningen. Zwembad Dol-Fijn vormt een belangrijk ontmoetingscentrum voor jong en oud. Ook de bewoners van andere kernen maken gebruik van deze voorziening. Nieuwerkerk heeft een zeer actieve dorpsraad die zich ten doel stelt om de belangen van de dorpsbewoners in alle opzichten te behartigen.

Aan de zuidzijde bevindt zich een klein industrieterrein. Verspreid in het dorp is een uitgebreid winkelbestand aanwezig en er is een instructie zwembad. De sportcomplexen bevinden zich aan de Noord-zijde van het dorp. Er zijn tennisbanen, voetbalvelden en korfbalvelden. Rondom het dorp is veel landbouwgebied, met enkele boomgaarden.

Geschiedenis

Nieuwerkerk is een kerkringdorp, ontstaan in de 12e eeuw. Het was een afsplitsing van de parochie Ouwerkerk, wat de naam van beide plaatsen verklaart. De vijftiende-eeuwse protestantse kerk, oorspronkelijk gewijd aan Johannes, heeft een zeskante toren. Deze is in 1975 herbouwd op de fundamenten van de in de 1945 door de Duitsers opgeblazen toren. Het koor en de toren zijn van elkaar gescheiden nadat het schip in 1586 is afgebrand.
Tot het oudste gedeelte van het dorp behoren de Kerkring en de Hoge Kerkstraat.

In Nieuwerkerk staat een naamloze korenmolen uit 1844, die met Nieuwerkerkse molen wordt aangeduid.

Wapen

Het wapen van Nieuwerkerk is gebaseerd op het wapen van het voormalige eiland Duiveland. Het schild bestaat uit acht geren van sabel (zwart) en zilver, waarvan de punten doorlopen tot aan de schildranden, het schildhoofd is van goud. Het wapen kwam voor in de zeventiende eeuw, ook met een versie waarbij de geren niet doorlopen tot de schildrand. Deze laatste versie werd op 31 juli 1817 bevestigd als gemeentewapen, op 11 december 1889 werd het wapen opnieuw bevestigd waarbij nu voor de eerste variant werd gekozen.

(Bron: WikiPedia / dorpsraadnieuwerkerk.nl)


Terug naar boven ↑