Nieuws

Gepubliceerd op 28 augustus 2014 om 15:57 uur

0

Inloopavond over aanleg fietspad Stolpweg

Op woensdag 3 september organiseert waterschap Scheldestromen een inloopavond over de aanleg van het fietspad tussen Nieuwerkerk en Dreischor. U kunt vanaf 18.30 uur binnenlopen in ons Dorpshuis, Post- straat 20, in Nieuwerkerk. Tot uiterlijk 21.30 uur kunt u komen kijken naar het tracĂ© van het fietspad. Dagelijks bestuurslid van het waterschap, Sophie van ’t Westeinde, vertegenwoordigers van het waterschap en de aannemer zijn tijdens deze avond aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Het fietspad
Het vijf kilometerlange fietspad komt aan de oostkant van de Stolpweg, Nieuweweg, en Zuiddijk. Door de aanleg van het fietspad wordt de doorgaande route tussen Nieuwerkerk en Dreischor veiliger. De werkzaamheden starten in september en nemen ongeveer vier maanden in beslag. Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis nemen van de uitwerking van het tracé, krijgt u te horen welke wegen worden afgesloten en met welke hinder u te maken kan krijgen. U kunt ook kennismaken met de mensen die het werk begeleiden en aan wie u uw vragen kunt stellen tijdens de werkzaamheden.


Tags: ,Reacties zijn uitgeschakeld.

Terug naar boven ↑